English
e-ISSN: 1308-531X
Baş Editör
Okay Başak
2014 Cilt 18
 
 
Deomed Yayıncılık
 
 
 
Editörün Önerisi
     
  Manisa ilinde aile hekimlerinin 2011 yılındaki iş yükü ve insan gücünün değerlendirilmesi  
    Z. Tay ve ark. / 2014;18(1):5-15  
   
  Manisa İlindeki aile hekimliği birimlerinde 2011 yılında sunulan hizmetler ve kayıtlı nüfusun sayısal olarak değerlendirildiği; bölge ve ülke verisiyle karşılaştırıldığı; kayıtlı hizmetlere göre iş yükünün incelendiği ve ideal birim hizmet süreleri göz önüne alınarak gereken aile hekimi sayısının belirlenmeye çalışıldığı bu araştırma, 2012 yılında yürütülmüş kesitsel bir çalışmadır. Aile hekimleri ve hizmetlerine yönelik veri Manisa-AHBS'den derlenmiş; sayma ve karar verme arayüzleri için php-Oracle ortamları kullanılmıştır. Yıllık iş yükü ve iş gücü açığı, her hizmet türü için Bakanlık veya araştırmacı tarafından belirlenen süre ile yıllık fiili çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanmıştır. Devamı...  
 
İçerikten Seçmeler...
     
Nifedipine bağlı dişeti büyümesi: Olgu sunumu
  M. N. Tan, E. Yıldırım / 2014;18(1):49-51
Ankara ili Yenimahalle ilçesinde birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran bireylerde tütün bağımlılığı ve ilişkili risk faktörleri
  T. Şengezer ve ark. / 2014;18(1):42-48
Aile Hekimliği Polikliniği'ne başvuran 65 yaş üstü hastalarda polifarmasi ve tamamlayıcı tedavi kullanımlarının değerlendirilmesi
  Ç. Taşkın Şayir ve ark. / 2014;18(1):35-41
Rahim içi araç (RİA) uygulaması için başvuranların bilgi düzeyleri
  C. Öner ve ark. / 2014;18(1):31-34
Kadınların hayatındaki başka bir dönem: Menopoz ve menopozun yaşam kalitesine etkisi
  A. Uludağ ve ark. / 2014;18(1):25-30
Akademik aile hekimliği bölümlerinin 20 yılı: Gelişimsel süreç üzerine bir değerlendirme
  O. Başak, D. Güldal/ 2014;18(1):16-24
Orta Anadolu'da Boğazlıyan Bölgesi'nde buşon görülme sıklığı
  A. Yüksel / 2014;18(1):2-4
 
 
 
Editörden
     
  Sırada ne var?  
    D. Güldal
2014;18(1):1
 
  Merhaba,

Bu sayımızı çıkarırken de, yine aile hekimliğinde durulmayan suların yarattığı karmaşık duygular içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı'nın nedenini bilemediğimiz bir şekilde, birinci basamakta iki ayrı tip uzmanlık yolu açmaktaki ısrarı sürüyor. Disiplinimizin en temel hakları ve gereklilikleri, tartışma ve pazarlık konusu yapılıyor. Dahası ne yazık ki tüm kesimler tarafından çoğunluğu memnun etmek adına, azınlığın haklarını ve halkın sağlığını göz ardı eden popülist politikalar izleniyor.

Öte yandan, disiplinimizin akademik ve bilimsel gelişmesinin en önemli göstergelerinden birisi olan dergimizin aldığı yol hepimize haklı bir gurur ve mutluluk veriyor. Türk Tıp Dizini'nde aile hekimliği alanında taranan ilk dergi olmak editörler, hakemler, yazarlar ve okurların ortak çabalarının bir ürünüdür. Ancak bu henüz ilk adımımız, hızla uluslararası indekslerde taranır bir dergi olmanın gerekliliklerini yerine getirmeliyiz. Bu amaçla, gelecek sayımızdan itibaren araştırmaların geniş bir özetini İngilizce olarak yayınlamaya başlayacağız. Ek olarak dergimizin web sayfasını geliştirerek, okunurluğunu arttırmayı hedefliyoruz.

Bu dönem, Editörler Kurulu'nda bir değişiklik gerçekleşti. Dergimizin ilk gününden bu yana emek vermiş, katkıları ile tüm yazıları canlandırmış, en zor günlerde bile derginin çıkmasını sağlamış değerli arkadaşımız Dr. Haluk Çağlayaner Editörler Kurulu'ndan ayrılmış bulunuyor. Kendisine bu güne kadar büyüttüğü, geliştirdiği dergimiz için şükranlarımızı sunmaktayız. Bundan sonra da, yazıları ile deneyim ve bilgilerini aktararak dergimizin gelişmesine katkılarını sürdüreceğini biliyoruz.

Bu arada aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı. Doç. Dr. Ümit Aydoğan yeni yardımcı editör olarak görevine başlamış bulunuyor. Kendisine başarılar diliyor, şimdiden katkıları için teşekkür ediyoruz. Devamı...

Artık Sadece e-Dergiyiz...
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi 2014 yılı (Cilt 18) sayıları itibariyle sadece elektronik olarak yayımlanmaya devam ediyor.


Yeni Sayı Yayımlandı!
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Cilt 18 (2014) ilk sayısı yayımlandı...


European Journal of General Practice ile İşbirliği
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi ve WONCA Avrupa Dergisi EJGP arasında ortak yayın anlaşması imzalandı.


Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Sosyal Medyada!
Dergimizi artık Facebook ve Twitter sayfalarında da izleyebilirsiniz.


Çevrimiçi Makale Kabulü!
Dergimiz için hazırlayacağınız yazılarınızı editöre çevrimiçi (online) gönderebilirsiniz.


Makale Kontrol Listesi
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi için hazırladığınız makalenizi son bir kez gözden geçirmeniz için kontrol listesine bakmanızı öneririz.


 
Aile Hekimliğinden Haberler
     
LOVAH-WES Hollanda değişim programı deneyimlerim
[PDF 260 KB] 2014;18(1):iii-vi
     
TAHUD Prof. Dr. Kemal Agun Araştırma Kütüphanesi - Prof. Dr. Kemal Agun İçin (1930-2013)
[PDF 94 KB] 2014;18(1):i-ii
     
2013 12. Aile Hekimliği Kongresinin ardından
[PDF 98 KB] 2013;17(3):iii-iv
     
İspanya SoMaMFyC 2013 değişim programı gözlemleri
[PDF 176 KB] 2013;17(3):i-ii
     
Bir zamanlar bir çam fidanı vardı...
[PDF 261 KB] 2013;17(2):v
     
Güney Doğu Avrupa Aile Hekimleri Birliği ve Türkiye’nin bölgedeki konumu
[PDF 278 KB] 2013;17(2):ii-iv
     
Dergimizden haberler
[PDF 82 KB] 2013;17(2):i
     
TAHUD Merkez Yönetim Kurulu açıklaması
[PDF 43 KB] 2013;17(1):iv
     
Toplantı raporu: EQuiP Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2012 “Aile Hekimliğinde Hasta Güvenliği”
[PDF 361 KB] 2013;17(1):i-iii
 
 
 
Open Access
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi bilimsel içeriğe evrensel açık erişimi destekliyor...

 
Haberdar Olun!
Yeni yayımlanan makale bilgilerini e-posta ile almak ister misiniz?

 
Görüşlerinizi Paylaşın!
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi görüş ve katkılarınızıı bekliyor...

 
 
 
Reklam / Advertisement
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi / Turkish Journal of Family Practice

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) yayın organıdır. Deomed Yayıncılık tarafından yayımlanmaktadır. / Official Journal of the Turkish Family Physicians Association. Published by Deomed Publishing, Istanbul. Copyright © 2014, TAHUD.
Creative Commons License
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi'nin çevrimiçi (online) sürümünde yayımlanan akademik içeriğin kullanım hakları, ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece Deomed Yayıncılık ve TAHUD tarafından Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisansı aracılığıyla bedelsiz sunulmaktadır. / Except where otherwise noted, academic content of this online version of the journal is licensed by Deomed Publishing and TAHUD under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.