ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Outbreak of influenza A H1N1 originated from Mexico [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 9-10 | DOI: 10.2399/tahd.09.009

Outbreak of influenza A H1N1 originated from Mexico

Önder Ergönül1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul


İnfluenza A H1N1 - Meksika kaynaklı salgın

Önder Ergönül1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., İstanbul


Önder Ergönül. Outbreak of influenza A H1N1 originated from Mexico. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 9-10
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale