ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE ROLE OF EXPECTANCIES IN HEALTH BEHAVIOURS: THE SOCIAL COGNITIVE THEORY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 38-41

THE ROLE OF EXPECTANCIES IN HEALTH BEHAVIOURS: THE SOCIAL COGNITIVE THEORY

H. Can İkizler1, Ruhi Selçuk Tabak2
1M.Ü. Beden Eğitim ve Spor Y.O., Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
2M.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitimi Anabilim Dalı

Keywords: Health behaviour, self efficacy, outcome expectancy

SAĞLIK DAVRANIŞLARINDA BEKLENTİLERİN ROLÜ: SOSYAL KOGNİTİF TEORİ

H. Can İkizler1, Ruhi Selçuk Tabak2
1M.Ü. Beden Eğitim ve Spor Y.O., Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı
2M.Ü. Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık Eğitimi Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: Sağlık davranışı, özyetkinlik, sonuç beklentisi

H. Can İkizler, Ruhi Selçuk Tabak. THE ROLE OF EXPECTANCIES IN HEALTH BEHAVIOURS: THE SOCIAL COGNITIVE THEORY. Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 38-41
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale