ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PATTERN OF CHILDHOOD SKIN DISEASES [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 13-16

PATTERN OF CHILDHOOD SKIN DISEASES

Gamze Serarslan1, Cenk Akçalı2, Cahit Özer3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatoloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatoloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Skin diseases, childhood, retrospective study, dermatitis, eczema, infectious skin diseases.

Çocukluk Çağında Karşılaşılan Deri Hastalıkları

Gamze Serarslan1, Cenk Akçalı2, Cahit Özer3
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatoloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatoloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Deri hastalıkları, çocukluk çağı, retrospektif çalışma, dermatit, ekzema, enfeksiyöz deri hastalıkları.

Gamze Serarslan, Cenk Akçalı, Cahit Özer. PATTERN OF CHILDHOOD SKIN DISEASES. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 13-16
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale