ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
VIEW OF INTERNATIONAL HEALTH ORGANIZATIONS FOR FAMILY MEDICINE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 50-58

VIEW OF INTERNATIONAL HEALTH ORGANIZATIONS FOR FAMILY MEDICINE

Nafiz Bozdemir1, Esra Saatçi2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı

Keywords: Family medicine, International health organisations, health service systems.

ULUSLARARASI SAĞLIK ÖRGÜTLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİNE BAKIŞI

Nafiz Bozdemir1, Esra Saatçi2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, uluslararası sağlık örgütleri, sağlık hizmeti sunum sistemleri.

Nafiz Bozdemir, Esra Saatçi. VIEW OF INTERNATIONAL HEALTH ORGANIZATIONS FOR FAMILY MEDICINE. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 50-58
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale