ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Some tips for family physicians about malpractice [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 91-95 | DOI: 10.2399/tahd.10.091

Some tips for family physicians about malpractice

Nazan Karaoğlu1
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Konya

Keywords: Malpractice, family medicine, tips.

Aile hekimlerine hatalı tıbbi uygulamalar hakkında bazı ipuçları

Nazan Karaoğlu1
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Konya

Anahtar Kelimeler: Hatalı tıbbi uygulama, aile hekimliği, ipuçları.

Nazan Karaoğlu. Some tips for family physicians about malpractice. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(2): 91-95
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale