ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Asymptomatic carriage of group A beta-hemolytic streptococcus among preschool children in Kartal, Istanbul [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 203-206 | DOI: 10.2399/tahd.08.203

Asymptomatic carriage of group A beta-hemolytic streptococcus among preschool children in Kartal, Istanbul

İsmet Tamer1, Ayşen Fenercioğlu2, Reşat Dabak1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İstanbul

Keywords: Group A beta-hemolytic streptoccocus, carriage, child.

İstanbul Kartal bölgesinde okul öncesi çocuklarda asemptomatik A grubu beta hemolitik streptokok taşıyıcılığı

İsmet Tamer1, Ayşen Fenercioğlu2, Reşat Dabak1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, Uzm. Dr., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: A grubu beta hemolitik streptokok, taşıyıcılık, çocuk.

İsmet Tamer, Ayşen Fenercioğlu, Reşat Dabak. Asymptomatic carriage of group A beta-hemolytic streptococcus among preschool children in Kartal, Istanbul. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 203-206
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale