ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TODAY’S EPIDEMIC IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE: OBESITY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(2): 92-96

TODAY’S EPIDEMIC IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE: OBESITY

Güzel Dişcigil1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Children, adolescent, obesity, BMI.

Günümüzün Çocukluk ve Adolesan Çağı Epidemisi: Obezite

Güzel Dişcigil1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, adolesan, obezite, VKİ.

Güzel Dişcigil. TODAY’S EPIDEMIC IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE: OBESITY. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(2): 92-96
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale