ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Family practice and chronic care model [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(1): 32-37 | DOI: 10.2399/tahd.10.032

Family practice and chronic care model

Mehmet Akman1, Serap Çifçili2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Msc (Halk Sağlığı), İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul

Keywords: Chronic disease, primary care, quality of care.

Aile hekimliği ve kronik hastalık bakım modeli

Mehmet Akman1, Serap Çifçili2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Msc (Halk Sağlığı), İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Kronik hastalık, birinci basamak, hizmet kalitesi.

Mehmet Akman, Serap Çifçili. Family practice and chronic care model. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(1): 32-37
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale