ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PREVENTIVE MEDICINE IN THE ELDERLY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(2): 79-84

PREVENTIVE MEDICINE IN THE ELDERLY

Selçuk Engin1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehzadebaşı Tıp Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı

Keywords: Elderly, Preventive medicine, primary care services

Yaşlılarda Koruyucu Hekimlik

Selçuk Engin1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehzadebaşı Tıp Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, koruyucu hekimlik, birinci basamak sağlık hizmetleri.

Selçuk Engin. PREVENTIVE MEDICINE IN THE ELDERLY. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(2): 79-84
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale