ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE VALUE OF SIGNS AND SYMPTOMS IN THE DIAGNOSIS OF ENLARGED ADENOIDS: ASSESSMENT BY ENDOSCOPY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 18-23

THE VALUE OF SIGNS AND SYMPTOMS IN THE DIAGNOSIS OF ENLARGED ADENOIDS: ASSESSMENT BY ENDOSCOPY

Okay Başak1, Sema Başak2, Z. Can Karaman3, Alev Akdilli3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr
2Adnan Menderes Üniversitesi TIp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiyagnostik Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Children, adenoid, nasal obstruction, endoscopy

ADENOiD DOKU BÜYÜMESi TANISINDA BELİRTİ VE BULGULARIN DEĞERİ:ENDOSKOPLA DEĞERLENDİRME.

Okay Başak1, Sema Başak2, Z. Can Karaman3, Alev Akdilli3
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr
2Adnan Menderes Üniversitesi TIp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiyagnostik Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, adenoid, burun tıkanıklığı, endoskopi.

Okay Başak, Sema Başak, Z. Can Karaman, Alev Akdilli. THE VALUE OF SIGNS AND SYMPTOMS IN THE DIAGNOSIS OF ENLARGED ADENOIDS: ASSESSMENT BY ENDOSCOPY. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 18-23
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale