ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
HOW WELL IS FAMILY PRACTICE KNOWN IN PUBLIC [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(1): 28-32

HOW WELL IS FAMILY PRACTICE KNOWN IN PUBLIC

Özlem Öztürk Şahin1, Erkan Melih Şahin2
1Edirne Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Family practice, primary health care, Edirne

Aile Hekimliğinin Toplumda Tanınma Durumu

Özlem Öztürk Şahin1, Erkan Melih Şahin2
1Edirne Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, birinci basamak sağlık bakımı, Edirne

Özlem Öztürk Şahin, Erkan Melih Şahin. HOW WELL IS FAMILY PRACTICE KNOWN IN PUBLIC. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(1): 28-32
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale