ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE VIEWS OF MEDICAL SCHOOL MEMBERS ON FAMILY MEDICINE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 40-43

THE VIEWS OF MEDICAL SCHOOL MEMBERS ON FAMILY MEDICINE

Okay Başak1, Süleyman Görpelioğlu2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr

Keywords: Primary health care, family medicine, medical schools, faculty members

TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ AİLE HEKİMLİĞİNE YAKLAŞIMLARI*

Okay Başak1, Süleyman Görpelioğlu2
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr

Anahtar Kelimeler: Birinci basamak sağlık hizmetleri, aile hekimliği, tıp fakülteleri, öğretim elemaları

Okay Başak, Süleyman Görpelioğlu. THE VIEWS OF MEDICAL SCHOOL MEMBERS ON FAMILY MEDICINE. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(1): 40-43
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale