ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Oral antidiabetic treatment approaches in type 2 diabetes mellitus [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(1): 1-7 | DOI: 10.2399/tahd.10.001

Oral antidiabetic treatment approaches in type 2 diabetes mellitus

Canan Özyardımcı Ersoy1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Doç. Dr., Bursa

Keywords: Type 2 diabetes mellitus, oral antidiabetic agents, treatment approaches.

Tip 2 diabetes mellitusta oral antidiyabetik tedavi yaklaşımları

Canan Özyardımcı Ersoy1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Doç. Dr., Bursa

Anahtar Kelimeler: Tip 2 diyabet, oral antidiyabetik ilaçlar, tedavi yaklaşımları.

Canan Özyardımcı Ersoy. Oral antidiabetic treatment approaches in type 2 diabetes mellitus. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(1): 1-7
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale