ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE: THE MOST COMMONLY OCCURING LIVER DISEASE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(1): 9-13

NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE: THE MOST COMMONLY OCCURING LIVER DISEASE

Deniz Güney Duman1, Nurdan Tözün2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gastroenteroloji Uzmanı.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gastroenteroloji Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Nonalcoholic fatty liver disease, NAFLD

Nonalkolik Yağlı Karaciğer: Karaciğerin En Sık Görülen Hastalığı

Deniz Güney Duman1, Nurdan Tözün2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gastroenteroloji Uzmanı.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Gastroenteroloji Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı, NAYKH

Deniz Güney Duman, Nurdan Tözün. NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE: THE MOST COMMONLY OCCURING LIVER DISEASE. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(1): 9-13
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale