ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
A Case of B12 Deficiency Diagnosed at a Primary Care Outpatient Clinic [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 42-45 | DOI: 10.15511/tahd.19.00142

A Case of B12 Deficiency Diagnosed at a Primary Care Outpatient Clinic

Tuğba Yazan Şahan1, Berna Erdoğmuş Mergen1, Kurtuluş Öngel1
zmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir

Vitamin deficiency is an important public health problem. In this study, it was aimed to demonstrate a case with vitamin B12 deficiency and discuss differential diagnosis. A 69-year-old male patient admitted to our primary care outpatient clinic with excessive fatigue, weight loss, jaundace of the eyes, and impaired balance for 4-5 months. Retired, lonely patient did not report alcohol or smoking. There was no known chronic illness. Physical examination revealed that the patient had cachexia and scleral icteria, the liver was palpabl 2 cm. under the costal margin, and there were wheezes in the lungs. Pancytopenia and MCV elevation were present in the blood tests of the patient. Other blood tests, abdominal ultrasonography and direct coombs test were normal. Blood transfusion was performed and 1000 mcg B12 vitamin (cyanocobalamin) and 5 mg folic acid treatment were started. As the patient was older than 65 years and gave a story of living alone, it was diagnosed as Vitamin B12 deficiency because of the nutritional reasons. This case was presented because it was a demostratative and instructive example of Vitamin B12 deficiency which is one of the most common community health problems.

Keywords: anemia, vitamin B12, pancytopenia

Aile hekimliği polikliniğine başvuran bir B12 eksikliği vakası

Tuğba Yazan Şahan1, Berna Erdoğmuş Mergen1, Kurtuluş Öngel1
zmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği, İzmir

B12 Vitamini eksikliği önemli bir halk sağlığı problemidir. Bu çalışma ile B12 vitamini eksikliği ve ayırıcı tanısını bir olgu ile değerlendirmek amaçlanmıştır. Aile Hekimliği Polikliniği’nimize başvuran 69 yaşında erkek hastanın, 4-5 aydır aşırı halsizlik, kilo kaybı, gözlerde sararma, denge bozukluğu şikayetleri vardı. Emekli, yalnız yaşayan hasta; alkol ve sigara kullanımı bildirmedi. Bilinen kronik hastalık öyküsü yoktu. Fizik muayenede; hasta kaşektikti. Skleralar ikterik, karaciğer kot altında 2 cm palpapl, akciğerlerde yer yer ronküsler saptandı. Hastanın kan tetkiklerinde pansitopenisi ve ortalama eritrosit hacmi (OEH) yüksekliği vardı. Hastanın batın ultrasonografi ile direk coombs testi normaldi. Hastaya acil kan transfüzyonu yapıldı ve 1000 mcg siyanokobalamin ve 5 mg folik asit tedavisi başlandı. Hastanın 65 yaş üstü olması ve yalnız yaşama öyküsü vermesi, beslenme yönünden değerlendirildiğinde, B12 vitamini eksikliği tanısına götürdü. Olgu sık rastlanılan toplum sağlığı sorunlarından biri olan B12 vitamini eksikliğinin tanıtıcı ve öğretici bir örneği olduğu için sunulmuştur

Anahtar Kelimeler: Anemi, B12 vitamini, pansitopeni

Tuğba Yazan Şahan, Berna Erdoğmuş Mergen, Kurtuluş Öngel. A Case of B12 Deficiency Diagnosed at a Primary Care Outpatient Clinic. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(1): 42-45
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale