ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
[Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 49-58 | DOI: 10.2399/tahd.09.049

Kayseri’de 6-18 yaş grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans değerler


. Kayseri’de 6-18 yaş grubu çocuklarda antropometrik ölçümlerden türetilen referans değerler. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(1): 49-58
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale