ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
FACTORS AFFECTING ADMISSIONS TO A UNIVERSITY HOSPITAL [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(3): 103-107

FACTORS AFFECTING ADMISSIONS TO A UNIVERSITY HOSPITAL

Gülay Erdem Tuna1, Ersin Akpınar2, Esra Saatçi2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı Yard. Doç. Dr

Keywords: Admission, primary care, university hospital.

Bir Üniversite Hastanesine Başvuruları Etkileyen Faktörler

Gülay Erdem Tuna1, Ersin Akpınar2, Esra Saatçi2
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı Yard. Doç. Dr

Anahtar Kelimeler: Başvuru, birinci basamak, üniversite hastanesi.

Gülay Erdem Tuna, Ersin Akpınar, Esra Saatçi. FACTORS AFFECTING ADMISSIONS TO A UNIVERSITY HOSPITAL. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(3): 103-107
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale