ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Evalution of Family Physician’s Awareness of Vertigo: A Cross-sectional Study [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(2): 59-65 | DOI: 10.5222/tahd.2021.35744

Evalution of Family Physician’s Awareness of Vertigo: A Cross-sectional Study

İrfan Kara1, Muhammed Gazi Yıldız1, Raziye Şule Gümüştakım2, Adem Doğaner3, Saime Sağıroğlu1, Nagihan Bilal1, İsrafil Orhan1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Department of Otolaryngology, Kahramanmaraş, Turkey
2Kahramanmaraş Sütçü İmam University Faculty of Medicine, Family Medicine Department, Kahramanmaraş, Turkey
3Kahramanmaras Sutcu Imam University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Kahramanmaras, Turkey

Objective: This study aims to determine the family physician’s level of awareness on vertigo. The approaches of family medical practitioners and ENT physicians on vertigo-diziness was determined, as well as the knowledge on most common vertigo-causing diseases and the diagnostic and therapeutic approaches of these diseases were contrasted.
Methods: 352 physicians including 160 ENT physicians and 192 family physicians were included in the survey study. This study was conducted in the form of an online survey using “google forms” open web page. The questionnaire study was completed by specialist physicians, lecturers and actively working medical residents with more than 1 year of professional experience. Participants were asked to fill in a 34-item questionnaire involving sociodermographic information, the definition of vertigo, the commonest vertigo-causing diseases, the treatment of these diseases and their willingness for educationon vertigo.
Results: Concerning the questionnaire item “what is the first disease that comes to mind when vertigo is mentioned?”, 95% of ENT physicians responded benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) and 3% of them mentioned Meniere’s disease as their answer while 53% of the family physicians answered BPPV and 35% of them chose Meniere’s disease. 31% of ENT physicians and 63% of family physicians stated that they usually order blood tests to the patients presenting with vertigo complaint. The reply to the question “what is the basic treatment of BPPV” was repositioning maneuvers in 96% of ENT physicians and 71% of family physicians. The rate of performing repositioning maneuvers on patients with BPPV is 97% in ENT physicians and 29% in family medical doctors.
Conclusions: The most crucial conclusion of this study is that family physicians participating in the questionnaire need more education about the distinction between vertigo and dizziness and some fundamental points about peripheral vertigo-causing diseases. At this point, we think that organizing courses on vertigo for family physicians will be beneficial in this regard.

Keywords: vertigo, dizziness, family medicine, BPPV, Meniere's disease

Aile Hekimlerinin Vertigo Farkındalığının Değerlendirilmesi: Kesitsel Bir Çalışma

İrfan Kara1, Muhammed Gazi Yıldız1, Raziye Şule Gümüştakım2, Adem Doğaner3, Saime Sağıroğlu1, Nagihan Bilal1, İsrafil Orhan1
1Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD.
2Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD.
3Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD

Amaç: Bu çalışmanın amacı, aile hekimlerinin vertigo konusundaki farkındalığını ortaya koymaktır. Vertigo-dizziness ayırıcı tanısı, en sık vertigo yapan hastalıklar ve bu hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili aile hekimlerinin yaklaşımlarını ve bilgilerini ortaya koymak ve çıkan sonuçları KBB hekimleri ile karşılaştırmaktır.
Yöntem: Bu çalışma “google forms” açık web adresi üzerinden internet anketi şeklinde yapıldı. Anket 1 yıl üzeri mesleki tecrübesi olan ve aktif olarak çalışan asistan hekimler, uzman hekimler ve öğretim üyeleri ile yapıldı. Katılımcılara sosyodemografik bilgileri, vertigo tanımı, en sık vertigo yapan hastalıklar ve bu hastalıkların tedavisi ve vertigo konusunda eğitim isteği ilgili olmak üzere toplam 34 soru soruldu.
Bulgular: Ankete 160 KBB hekimi, 192 aile hekimi olmak üzere toplam 352 hekim katıldı. “Vertigo denilince aklınıza gelen ilk hastalık nedir?” sorusuna KBB hekimlerinin %95’i benign paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV), %3’ü Meniere hastalığı yanıtını verirken, aile hekimlerinin %53’ü BPPV, %35’i Meniere hastalığı yanıtını verdi. Vertigo yakınması ile başvuran hastalardan KBB hekimlerinin %31’i, aile hekimlerinin %63’ü genellikle kan tahlili istediğini belirtti. “BPPV’nin temel tedavisi nedir?” sorusuna KBB hekimlerinin %96’sı, aile hekimlerinin ise %71’i repozisyon manevraları yanıtını verdi. BPPV’li hastalarda repozisyon manevralarını uygulama oranları ise KBB hekimlerinde %97 iken, aile hekimlerinde bu oran %29 idi.
Sonuç: Bu çalışmadan çıkarılan en önemli sonuç, ankete katılan aile hekimlerin vertigo ve dizziness ayrımında ve periferik vertigo yapan hastalıklar konusunda bazı temel noktalarda daha çok bilgiye gereksinimleri olduğudur. Bu noktada aile hekimlerine yönelik vertigo konusunda kurslar düzenlenmesinin bu konuda yararlı olacağı düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: vertigo, diziness, aile hekimliği, BPPV, Meniere hastalığı

İrfan Kara, Muhammed Gazi Yıldız, Raziye Şule Gümüştakım, Adem Doğaner, Saime Sağıroğlu, Nagihan Bilal, İsrafil Orhan. Evalution of Family Physician’s Awareness of Vertigo: A Cross-sectional Study. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(2): 59-65

Corresponding Author: İrfan Kara, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale