ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
A multidisciplinary special study module research: treatment compliance of patients with hypertension [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(1): 7-12 | DOI: 10.2399/tahd.11.007

A multidisciplinary special study module research: treatment compliance of patients with hypertension

Hatice Mert1, Nilgün Özçakar2, Emel Kuruoğlu3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulu iç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Yard. Doç. Dr., İzmir

Keywords: Hypertension, treatment, compliance.

Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye uyumlarının incelenmesi*

Hatice Mert1, Nilgün Özçakar2, Emel Kuruoğlu3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelik Yüksekokulu iç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Doç. Dr., İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü, Yard. Doç. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, tedavi, uyum.

Hatice Mert, Nilgün Özçakar, Emel Kuruoğlu. A multidisciplinary special study module research: treatment compliance of patients with hypertension. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(1): 7-12
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale