ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Intrauterine growth: prenatal and postnatal evaluation [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(3): 91-100 | DOI: 10.2399/tahd.11.091

Intrauterine growth: prenatal and postnatal evaluation

Selim Kurtoğlu1, Mustafa Ali Akın2, Dilek Sarıcı2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr., Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr., Kayseri

Keywords: Fetal growth, growth retardation, overgrowth, neonatal problems, long-term complications.

İntrauterin büyüme: Prenatal ve postnatal değerlendirilmesi

Selim Kurtoğlu1, Mustafa Ali Akın2, Dilek Sarıcı2
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Neonatoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr., Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Uzm. Dr., Kayseri

Anahtar Kelimeler: Fetal büyüme, büyüme geriliği, iri bebek, neonatal problemler, uzun erimli komplikasyonlar.

Selim Kurtoğlu, Mustafa Ali Akın, Dilek Sarıcı. Intrauterine growth: prenatal and postnatal evaluation. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(3): 91-100
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale