ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS OF A GROUP OF PREGNANT WOMEN LIVING IN ISTANBUL [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 27-31

THE EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS OF A GROUP OF PREGNANT WOMEN LIVING IN ISTANBUL

Muazzez Garipağaoğlu1, Nurten Budak2, Funda Elmacıoğlu3, Ayşen Bulut4
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Doç. Dr.
2Erciyes Universitesi Rektörlüğü, Kayseri, Dyt. Dr.
3On Dokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doç. Dr.
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Aile Sağlığı Bölümü Başkanlığı, Prof. Dr.

Keywords: Energy, macro nutrients intake, micro nutrients intake, pregnant woman.

İstanbul’da Yaşayan Bir Grup Gebe Kadının Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Muazzez Garipağaoğlu1, Nurten Budak2, Funda Elmacıoğlu3, Ayşen Bulut4
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Doç. Dr.
2Erciyes Universitesi Rektörlüğü, Kayseri, Dyt. Dr.
3On Dokuz Mayıs Universitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doç. Dr.
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Aile Sağlığı Bölümü Başkanlığı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Enerji, makro besin öğesi alımı, mikro besin öğesi alımı, gebe kadınlar.

Muazzez Garipağaoğlu, Nurten Budak, Funda Elmacıoğlu, Ayşen Bulut. THE EVALUATION OF NUTRITIONAL STATUS OF A GROUP OF PREGNANT WOMEN LIVING IN ISTANBUL. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 27-31
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale