ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Burnout [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(1): 1-2 | DOI: 10.15511/tahd.15.01001

Burnout

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Tükenmişlik

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Okay Başak. Burnout. Türk Aile Hek Derg. 2015; 19(1): 1-2
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale