ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Development of medical education and celebration of Medicine Day in Turkey [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(1): 44-53 | DOI: 10.2399/tahd.08.044

Development of medical education and celebration of Medicine Day in Turkey

Ayten Altıntaş1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Keywords: Medicine Day, 14th of March Celebration, Tıbhane-i Amire, Haydarpafla Medical Faculty.

Ülkemizde tıp eğitiminin başlangıcı, gelişimi ve 14 Mart Tıp Bayramı’nın anlamı

Ayten Altıntaş1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Tıp Bayramı, 14 Mart Tıp Bayramı, Tıbbiyenin kuruluşu, savaşlarda Tıbbiye, Tıbhâne-i Amire, Haydarpaşa Tıp Fakültesi.

Ayten Altıntaş. Development of medical education and celebration of Medicine Day in Turkey. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(1): 44-53
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale