ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
The Nameless Warriors of Filiation [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(1): 34-36 | DOI: 10.5222/tahd.2021.43531

The Nameless Warriors of Filiation

Hülya Parıldar
University of Health Sciences İzmir Tepecik Training and Research Hospital

Keywords: Family medicine, Covid-19, filiation, pandemics

Filyasyonun İsimsiz Savaşçıları

Hülya Parıldar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, Covid-19, filyasyon, pandemi

Hülya Parıldar. The Nameless Warriors of Filiation. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(1): 34-36

Corresponding Author: Hülya Parıldar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale