ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
MANAGEMENT OF FUNCTIONAL IMPAIRMENT IN THE ELDERLY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 166-173

MANAGEMENT OF FUNCTIONAL IMPAIRMENT IN THE ELDERLY

Serap Çifçili1, Pemra C. Ünalan2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Elderly, functional status, disability, activities of daily living

Yaşlılarda Fonksiyonel Kayıplara Yaklaşım

Serap Çifçili1, Pemra C. Ünalan2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, fonksiyonel durum, maluliyet, günlük yaşam aktiviteleriproblem, bedensel problem

Serap Çifçili, Pemra C. Ünalan. MANAGEMENT OF FUNCTIONAL IMPAIRMENT IN THE ELDERLY. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 166-173
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale