ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
APPLICATION AND ASSESSMENT OF FAD (FAMLY ASSESSMENT DEVICE) IN CHILD PSYCHIATRY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(3): 108-110

APPLICATION AND ASSESSMENT OF FAD (FAMLY ASSESSMENT DEVICE) IN CHILD PSYCHIATRY

Osman Abalı1, Melek Durukan2, Kemal Güdek2, Ümran Dilara Tüzün3
1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Uz. Dr
2İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Sosyal Hizmet Uzman
3İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Prof. Dr

Keywords: Family, children, assessment, psychiatry, family assessment device

Aile Değerlendirme Ölçeginin (ADÖ) Çocuk Psikiyatrisi’ndeki Uygulaması ve Değerlendirilmesi

Osman Abalı1, Melek Durukan2, Kemal Güdek2, Ümran Dilara Tüzün3
1İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Uz. Dr
2İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Sosyal Hizmet Uzman
3İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı, Prof. Dr

Anahtar Kelimeler: Aile, çocuklar, değerlendirme, psikiyatri, aile değerlendirme ölçeği.

Osman Abalı, Melek Durukan, Kemal Güdek, Ümran Dilara Tüzün. APPLICATION AND ASSESSMENT OF FAD (FAMLY ASSESSMENT DEVICE) IN CHILD PSYCHIATRY. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(3): 108-110
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale