ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Effect of breast feeding on child growth and development [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(3): 135-138 | DOI: 10.2399/tahd.11.135

Effect of breast feeding on child growth and development

Elçin Balcı1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Kayseri

Keywords: Breast feeding, feeding of infant, growth and development.

Anne sütünün çocuk büyüme ve gelişmesine etkisi

Elçin Balcı1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Kayseri

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, çocuk beslenmesi, büyüme ve gelişme.

Elçin Balcı. Effect of breast feeding on child growth and development. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(3): 135-138
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale