ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
APPROACH TO COMMON BREAST DISEASES IN PRIMARY CARE “FINDINGS AND DIAGNOSTIC MODALITIES” [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(2): 53-64

APPROACH TO COMMON BREAST DISEASES IN PRIMARY CARE “FINDINGS AND DIAGNOSTIC MODALITIES”

Bahadır M. Güllüoğlu1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Meme Merkezi. Doç. Dr.

Keywords: Breast diseases, diagnosis, breast imaging.

Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Meme Hastalıklarına Yaklaşım “Bulgular ve Tanı Yöntemleri”

Bahadır M. Güllüoğlu1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Meme Merkezi. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Meme hastalıkları, tanı, meme görüntülemesi.

Bahadır M. Güllüoğlu. APPROACH TO COMMON BREAST DISEASES IN PRIMARY CARE “FINDINGS AND DIAGNOSTIC MODALITIES”. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(2): 53-64
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale