ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Approach to common breast diseases: risk evaluation and screening strategies for breast cancer [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(1): 9-17 | DOI: 10.2399/tahd.08.009

Approach to common breast diseases: risk evaluation and screening strategies for breast cancer

Bahadır M. Güllüoğlu1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Meme Merkezi, Doç. Dr., İstanbul

Keywords: Breast cancer, risk factors, risk assessment, risk counselling, screening.

Meme hastalıklarına yaklaşım: “Meme kanseri için risk değerlendirmesi ve tarama stratejileri”

Bahadır M. Güllüoğlu1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Meme ve Endokrin Cerrahisi Ünitesi, Marmara Üniversitesi Hastanesi, Meme Merkezi, Doç. Dr., İstanbul

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, risk faktörleri, risk analizi, risk danışmanlığı, tarama.

Bahadır M. Güllüoğlu. Approach to common breast diseases: risk evaluation and screening strategies for breast cancer. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(1): 9-17
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale