ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Primary hypertension and metabolic syndrome in childhood: a case report [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(4): 187-190 | DOI: 10.2399/tahd.11.187

Primary hypertension and metabolic syndrome in childhood: a case report

Zeynep Günayı1
Çanakkale Kepez Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Çanakkale

Keywords: Childhood, primary hypertension, metabolic syndrome.

Çocukluk çağında esansiyel hipertansiyon ve metabolik sendrom: Olgu sunumu

Zeynep Günayı1
Çanakkale Kepez Aile Sağlığı Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı, Çanakkale

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, esansiyel hipertansiyon, metabolik sendrom.

Zeynep Günayı. Primary hypertension and metabolic syndrome in childhood: a case report. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(4): 187-190
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale