ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Cow's Milk and Egg Allergy Presented With Chronic Diarrhea, Case Report [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(2): 66-68 | DOI: 10.5222/tahd.2021.47955

Cow's Milk and Egg Allergy Presented With Chronic Diarrhea, Case Report

Sadiye Şener Çalışkan, Nurten Karataş
Clinic Of Family Medicine Adıyaman Samsat State Hospital, Adıyaman, Turkey

Persistent diarrhea in infancy, is one of the most common complaints form of food allergies. When the patient's histories are not detailed, they can be easily overlooked and they are tried to be controlled with general gastroenteritis treatments. In this case report, cow's milk and egg allergy was mentioned which is detected by the symptoms of persistant diarrhea, iron deficiency anemia and growth retardation. In this respect, we aimed to emphasize that primary care physicians should evaluate food allergy in the differential diagnosis when they encounter infants and children with persistent diarrhea and growth retardation.

Keywords: Chronic Diarrhea, Cow's Milk Allergy, Egg Allergy

Kronik İshal ile Prezante Olan İnek Sütü ve Yumurta Alerjisi, Olgu Sunumu

Sadiye Şener Çalışkan, Nurten Karataş
Adıyaman Samsat İlçe Devlet Hastanesi Aile Hekimliği, Adıyaman

Süt çocukluğu döneminde geçmeyen ishal, besin alerjilerinin en sık başvuru şikayetlerinden bir tanesidir. Hasta öyküleri detaylandırılmadığında kolaylıkla gözden kaçabilmekte, genel gastroenterit tedavileri ile kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır.
Bu olgu sunumunda; geçmeyen ishal yakınması, demir eksikliği anemisi (DEA) ve büyüme gelişme geriliği (BGG) ile başvuran hastada tespit edilen inek sütü ve yumurta alerjisinden bahsedildi. Bu doğrultuda besin alerjilerinin kolaylıkla gözden kaçabildiğini ve birinci basamak hekimlerinin geçmeyen ishal yakınması ile başvurulan bebek ve çocuklarda besin alerjisini de ayırıcı tanıda düşünmeleri gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Kronik İshal, İnek Sütü Alerjisi, Yumurta Alerjisi

Sadiye Şener Çalışkan, Nurten Karataş. Cow's Milk and Egg Allergy Presented With Chronic Diarrhea, Case Report. Türk Aile Hek Derg. 2021; 25(2): 66-68

Corresponding Author: Sadiye Şener Çalışkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale