ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
State and trait anxiety among family physicians: a case control study [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(3): 119-126 | DOI: 10.2399/tahd.09.119

State and trait anxiety among family physicians: a case control study

Nazan Karaoğlu1, Sercan Bulut2, Aylin Baydar2, Francesco Carelli3
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Konya
2SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
3Milano Üniversitesi Tıp Fakültesi EURACT Konseyi, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Milano, İtalya

Keywords: Family physician, state anxiety, trait anxiety

Aile hekimlerinde durumluk ve sürekli anksiyete düzeyi: Bir vaka kontrol çalışması*

Nazan Karaoğlu1, Sercan Bulut2, Aylin Baydar2, Francesco Carelli3
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Konya
2SB Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı
3Milano Üniversitesi Tıp Fakültesi EURACT Konseyi, Aile Hekimliği Uzmanı, Prof. Dr., Milano, İtalya

Anahtar Kelimeler: Aile hekimi, durumluk kaygı, sürekli kaygı.

Nazan Karaoğlu, Sercan Bulut, Aylin Baydar, Francesco Carelli. State and trait anxiety among family physicians: a case control study. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(3): 119-126
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale