ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Child care in Avicenna [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(3): 143-145 | DOI: 10.2399/tahd.11.143

Child care in Avicenna

Esin Kahya1
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi ve Felsefesi Bölümü, Emekli, Prof. Dr., Ankara

Keywords: Avicenna, child care, diseases of childhood.

İbn Sina’da çocuk bakımı

Esin Kahya1
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Bilim Tarihi ve Felsefesi Bölümü, Emekli, Prof. Dr., Ankara

Anahtar Kelimeler: İbn Sina, çocuk bakımı, çocukluk hastalıkları.

Esin Kahya. Child care in Avicenna. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(3): 143-145
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale