ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Lipoprotein metabolism disorders and their treatment [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(1): 38-45 | DOI: 10.2399/tahd.10.038

Lipoprotein metabolism disorders and their treatment

Haluk Mergen1, Berna Erdoğmuş Mergen2, Talat Tavlı3, Kurtuluş Öngel4, Vedide Tavlı5
1Nilüfer 18 No’lu Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi, Sağlık Kurumları işletmecisi, Aile Hekimliği Uzmanı, Bursa
2Nilüfer 8 No’lu Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi, Sağlık Kurumları işletmecisi, Aile Hekimliği Uzmanı, Bursa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kardiyoloji Uzmanı, Prof. Dr., Manisa
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Isparta
5Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Prof. Dr., İzmir

Keywords: Lipoprotein, lipid, treatment, statin, fibrate.

Lipoprotein metabolizması hastalıkları ve tedavisine yaklaşım

Haluk Mergen1, Berna Erdoğmuş Mergen2, Talat Tavlı3, Kurtuluş Öngel4, Vedide Tavlı5
1Nilüfer 18 No’lu Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi, Sağlık Kurumları işletmecisi, Aile Hekimliği Uzmanı, Bursa
2Nilüfer 8 No’lu Uludağ Üniversitesi Aile Sağlığı Merkezi, Sağlık Kurumları işletmecisi, Aile Hekimliği Uzmanı, Bursa
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kardiyoloji Uzmanı, Prof. Dr., Manisa
4Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Isparta
5Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Prof. Dr., İzmir

Anahtar Kelimeler: Lipoprotein, lipid, tedavi, statin, fibrat.

Haluk Mergen, Berna Erdoğmuş Mergen, Talat Tavlı, Kurtuluş Öngel, Vedide Tavlı. Lipoprotein metabolism disorders and their treatment. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(1): 38-45
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale