ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Physical conditions, settlement and equipment of an effective school health department [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(3): 153-158 | DOI: 10.2399/tahd.09.153

Physical conditions, settlement and equipment of an effective school health department

Halûk Çağlayaner1, Hafize Gönenli2
1Modern Eğitim Fen Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul
2Modern Eğitim Fen Okulları, Hemşire, İstanbul

Keywords: School health department, equipment of school health department.

Etkin bir okul sağlık biriminin fiziksel koşulları, yerleşimi ve donanımı

Halûk Çağlayaner1, Hafize Gönenli2
1Modern Eğitim Fen Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul
2Modern Eğitim Fen Okulları, Hemşire, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Okul sağlık birimi, okul sağlık birimi donanımı.

Halûk Çağlayaner, Hafize Gönenli. Physical conditions, settlement and equipment of an effective school health department. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(3): 153-158
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale