ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Do not intervene with my discipline! [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 145-146 | DOI: 10.2399/tahd.13.00145

Do not intervene with my discipline!

Okay Başak1


Disiplinime dokunma!

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Okay Başak. Do not intervene with my discipline!. Türk Aile Hek Derg. 2013; 17(4): 145-146
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale