ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
HEPATITIS E (CASE REPORT) [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(4): 234-236

HEPATITIS E (CASE REPORT)

İsmail H. Kara1, Fuat Gürkan2, Mehmet Boşnak3, Bünyamin Dikici3, Kenan Haspolat4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araş. Gör.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
3Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Araş. Gör.
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Hepatitis E, non-A; non-B hepatitis, child, coinfection

E HEPATİTİ (OLGU SUNUMU)

İsmail H. Kara1, Fuat Gürkan2, Mehmet Boşnak3, Bünyamin Dikici3, Kenan Haspolat4
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Araş. Gör.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
3Dicle Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Araş. Gör.
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Hepatit E, non-A; non-B hepatiti, çocuk, koenfeksiyon

İsmail H. Kara, Fuat Gürkan, Mehmet Boşnak, Bünyamin Dikici, Kenan Haspolat. HEPATITIS E (CASE REPORT). Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(4): 234-236
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale