ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PRESSURE SORES [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(2): 57-62

PRESSURE SORES

Ahmet Sönmez1
Marmara Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Dr., Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı.

Keywords: Pressure sores, pathogenesis, prevention, treatment

Bası Yaraları

Ahmet Sönmez1
Marmara Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Dr., Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Bası yaraları, patogenez, önlenmesi, tedavi

Ahmet Sönmez. PRESSURE SORES. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(2): 57-62
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale