ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE EVALUATION OF HOME ACCIDENT CASES APPLYING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF DICLE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(2): 75-79

THE EVALUATION OF HOME ACCIDENT CASES APPLYING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF DICLE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY

Gamze E. Bucaktepe1, İsmail Hamdi Kara2, Özcan Özdemir3
1Sağlık Bakanlığı Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Sincan-Ankara, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Asistanı, Dr.

Keywords: Home accidents, home injuries, socio-demographic features, children under five years of age

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servislerine Başvuran Ev Kazası Olgularının Değerlendirilmesi*

Gamze E. Bucaktepe1, İsmail Hamdi Kara2, Özcan Özdemir3
1Sağlık Bakanlığı Nafiz Körez Devlet Hastanesi, Sincan-Ankara, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Asistanı, Dr.

Anahtar Kelimeler: Ev kazaları, sosyo-demografik özellikler, 5 yaş altı çocuklar

Gamze E. Bucaktepe, İsmail Hamdi Kara, Özcan Özdemir. THE EVALUATION OF HOME ACCIDENT CASES APPLYING TO THE EMERGENCY DEPARTMENT OF DICLE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(2): 75-79
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale