ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
General approach to liver function tests in primary care [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(3): 132-138 | DOI: 10.2399/tahd.10.132

General approach to liver function tests in primary care

Ümit Aydoğan1, Yusuf Çetin Doğaner2, Polat Nerkiz3
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzman, Yard. Doç. Dr., Ankara
2Gülhane Askeri Tip Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi, Asistan Dr., Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi, Asistan Dr., Ankaraı

Keywords: Asymptomatic patients, liver function tests, history.

Birinci basamakta karaciğer fonksiyon testlerine genel yaklaşım

Ümit Aydoğan1, Yusuf Çetin Doğaner2, Polat Nerkiz3
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzman, Yard. Doç. Dr., Ankara
2Gülhane Askeri Tip Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi, Asistan Dr., Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Akademisi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanlık Öğrencisi, Asistan Dr., Ankaraı

Anahtar Kelimeler: Asemptomatik hastalar, karaciğer fonksiyon testleri, öykü.

Ümit Aydoğan, Yusuf Çetin Doğaner, Polat Nerkiz. General approach to liver function tests in primary care. Türk Aile Hek Derg. 2010; 14(3): 132-138
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale