ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Towards a new academic season [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(3): 103-103 | DOI: 10.15511/tahd.18.00303

Towards a new academic season

Serdar Öztora1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Edirne


Yeni akademik döneme girerken

Serdar Öztora1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Edirne


Serdar Öztora. Towards a new academic season. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(3): 103-103
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale