ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND IT’S EFFECTS ON MORBIDITY AND MORTALITY IN HEMODIALYSIS PATIENTS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 16-18

ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND IT’S EFFECTS ON MORBIDITY AND MORTALITY IN HEMODIALYSIS PATIENTS

Selçuk Mıstık1, Başol Canbakan2, H.Veli Atalay3, Süreyya Adanalı4
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı, Başasistan
3Ankara Numune Eğitim ve Ara?tırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği ?efi, İç Hastalıkları Uzmanı

Keywords: Hemodialysis, malnutrition, morbidity and mortality

HEMODİYALİZ HASTALARINDA MORBİDİTE VE MORTALİTE AÇISINDAN NÜTRİSYONEL DURUMUN DE/ERLENDİRİLMESİ*

Selçuk Mıstık1, Başol Canbakan2, H.Veli Atalay3, Süreyya Adanalı4
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı, Başasistan
3Ankara Numune Eğitim ve Ara?tırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İç Hastalıkları Uzmanı
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği ?efi, İç Hastalıkları Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, malnütrisyon, morbidite ve mortalite

Selçuk Mıstık, Başol Canbakan, H.Veli Atalay, Süreyya Adanalı. ASSESSMENT OF NUTRITIONAL STATUS AND IT’S EFFECTS ON MORBIDITY AND MORTALITY IN HEMODIALYSIS PATIENTS. Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 16-18
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale