ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Towards WONCA Europe 2015 [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 170-171 | DOI: 10.15511/tahd.14.04170

Towards WONCA Europe 2015

Dilek Güldal1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir


2015 WONCA Avrupa’ya doğru

Dilek Güldal1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., İzmir


Dilek Güldal. Towards WONCA Europe 2015. Türk Aile Hek Derg. 2014; 18(4): 170-171
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale