ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Cataract and hypocalcemia: A case with a history of thyroidectomy [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(1): 45-47 | DOI: 10.15511/tahd.15.21625

Cataract and hypocalcemia: A case with a history of thyroidectomy

Hülya Parıldar1, Ayşe Yeşim Oral2
1Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz HastalıklarıKliniği, Doç. Dr., İstanbul

A 48-year-old asymptomatic woman with bilateral cataracts after three years following total thyroidectomy operation due to multinodular goitre was presented. Long term complications of chronic hypocalcemia are not often seen in primary care settings. However, the patients who had thyroidectomy should be checked for hypocalcemia periodically for long term complications as has occurred in this case. And also the patients presenting with cataracts should be monitored for hypocalcemia and other associated metabolic diseases.

Keywords: Hypocalcemia, cataract, thyroidectomy

Katarakt ve hipokalsemi: Tiroidektomi öyküsü olan bir olgu

Hülya Parıldar1, Ayşe Yeşim Oral2
1Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Doç. Dr., İstanbul
2Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz HastalıklarıKliniği, Doç. Dr., İstanbul

Bu yazıda, multinodüler guatr nedeniyle yapılan total tiroidektomiden üç yıl sonra katarakt gelişen 48 yaşındaki bir kadın hastanın sunulması amaçlanmıştır. Kronik hipokalseminin uzun dönemdeki komplikasyonları, birinci basamakta sık rastlanmayan bir durumdur. Ancak bu olguda olduğu gibi, tiroidektomi geçirmiş hastaların hipokalsemi açısından düzenli olarak takip edilmesi önemlidir. Katarakt tanısı alan hastalar kalsiyum düzeyleri ve ilişkili diğer metabolik hastalıklar yönünden taranmalıdır

Anahtar Kelimeler: Hipokalsemi, katarakt, tiroidektomi

Hülya Parıldar, Ayşe Yeşim Oral. Cataract and hypocalcemia: A case with a history of thyroidectomy. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(1): 45-47
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale