ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
ASSITED REPRODUCTIVE TECHNIQUES UPDATE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(1): 12-16

ASSITED REPRODUCTIVE TECHNIQUES UPDATE

Elif G. Ergin1, M.Hakan Özörnek1
Düsseldorf heinrich-Heine Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kliniği Yardımla Üreme Bölümü,Araştırma Görevlisi.

Keywords: Ovulation induction,in vitro fertilization,intracytoplasmic sperm injection.

GÜNÜMÜZDE YARDIMLA ÜREME TEKNİKLERİ

Elif G. Ergin1, M.Hakan Özörnek1
Düsseldorf heinrich-Heine Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Kliniği Yardımla Üreme Bölümü,Araştırma Görevlisi.

Anahtar Kelimeler: Ovulasyon indiksiyonu,in vitro fertilizasyon,intrasitoplazmik sperm injeksiyonu.

Elif G. Ergin, M.Hakan Özörnek. ASSITED REPRODUCTIVE TECHNIQUES UPDATE. Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(1): 12-16
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale