ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Assessment of anxiety disorders and related factors at the third trimester of pregnancy [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(3): 132-136 | DOI: 10.2399/tahd.09.132

Assessment of anxiety disorders and related factors at the third trimester of pregnancy

İmran Tekgöz1, Didem Sunay1, Ayşe Çaylan1, Cebrail Kısa2
1Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Ankara
2Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Psikiyatri Kliniği, Psikiyatri Uzmanı, Ankara

Keywords: Pregnancy, anxiety, depression.

Gebeliğin son 3 ayında anksiyete bozukluğu ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

İmran Tekgöz1, Didem Sunay1, Ayşe Çaylan1, Cebrail Kısa2
1Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Ankara
2Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Psikiyatri Kliniği, Psikiyatri Uzmanı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Gebelik, anksiyete, depresyon.

İmran Tekgöz, Didem Sunay, Ayşe Çaylan, Cebrail Kısa. Assessment of anxiety disorders and related factors at the third trimester of pregnancy. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(3): 132-136
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale