ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PLANS FOR THE FUTURE OF FAMILY MEDICINE IN TURKEY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(1): 37-40

PLANS FOR THE FUTURE OF FAMILY MEDICINE IN TURKEY

Pemra C. Ünalan1, Arzu Uzuner2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul; Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul; Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.

Keywords: family medicine, future plans, innovations

Türkiye’de Aile Hekimliğinin Geleceğine Yönelik Planlar

Pemra C. Ünalan1, Arzu Uzuner2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul; Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, İstanbul; Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr.

Anahtar Kelimeler: Aile hekimliği, gelecek planları, yenilikler

Pemra C. Ünalan, Arzu Uzuner. PLANS FOR THE FUTURE OF FAMILY MEDICINE IN TURKEY. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(1): 37-40
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale