ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
POSTPARTUM FAMILY PLANNING COUNSELLING AND RESULTS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 153-156

POSTPARTUM FAMILY PLANNING COUNSELLING AND RESULTS

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Nurettin Aka3, Gültekin Köse4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: Postpartum, family planning, counselling

Doğum Sonrası Aile Planlaması Danışmanlığı ve Sonuçları

E. Zeynep Tuzcular Vural1, Işık Gönenç2, Nurettin Aka3, Gültekin Köse4
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Kliniği Şef Muavini, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Do¤um Kliniği Şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Postpartum, aile planlaması, danışmanlık

E. Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Nurettin Aka, Gültekin Köse. POSTPARTUM FAMILY PLANNING COUNSELLING AND RESULTS. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 153-156
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale