ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
THE ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN SMOKING CESSATION [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(1): 32-36

THE ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN SMOKING CESSATION

Yusuf Hakan Doğan1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir; Aile Hekimliği Uzmanı, Araştırma Görevlisi

Keywords: Nicotine, smoking cessation, antidepressants

Sigarayı Bırakmada Antidepresanların Rolü

Yusuf Hakan Doğan1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, İzmir; Aile Hekimliği Uzmanı, Araştırma Görevlisi

Anahtar Kelimeler: Nikotin, sigarayı bırakma, antidepresanlar

Yusuf Hakan Doğan. THE ROLE OF ANTIDEPRESSANTS IN SMOKING CESSATION. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(1): 32-36
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale